Bohdan Hostiňák

1968

Narodil sa vo Svidníku. Študoval na VŠVU pod vedením Rudolfa Sikoru.

Výtvarník stredoeurópskeho významu v súčasnom slovenskom výtvarnom umení. Ojedinelá osobnosť vo využívaní klasických maliarskych štýlov a v renovácii tradičných maliarskych žánrov. Jeho maľba je programovým únikom od industriálnej civilizácie do zlatého veku harmónie človeka s prírodou. Z jeho obrazov vyžaruje melanchólia, vznešenosť a harmónia. Zobrazuje ideálne, zasľúbené krajiny, vytvára harmonický a stoický svet figurálnych obrazov, v ktorých uplatňuje vlastný slovník znakov a symbolov odkazujúcich na hľadanie strateného raja. Pre Hostiňáka je typické zanietenie pre maľbu a kresbu, ktoré kontinuálne spracováva do tematických celkov. Jeho mottom je cesta k prameňom života. Krajiny, maľované neoklasickým výtvarným štýlom, v ktorých doslova študuje krajinu, jej náladu a svetlo. V dielach rozihráva svetelnú škálu farieb, ktoré raz verne reprodukujú krajinu, inokedy šokujú kontrastami.

Tento úspešný maliar svoju tvorbu prezentoval na desiatkach samostatných výstav doma i v zahraničí.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com