Boris Sirka

1981

Narodil sa v Snine. Absolvent ateliéru Rudolfa Sikoru na Fakulte Umení TU v Košiciach, od roku 2010 známy aj ako hudobník pôsobiaci v projektoch BIOS, БРАДА a Æ.

V rámci slovenskej mladej maľby patrí k najlepšie rozpoznateľným autorom. Charakteristickým rysom jeho tvorby je zvolený žáner, ktorého možnosti neustále objavuje a posúva do nových rovín. Opakovane spracováva „temné“ témy inšpirované literárnymi či filmovými predlohami alebo (urbánnymi) legendami rôznych kultúr. Sirku fascinuje horor, duchárske historky, desivé príbehy a povery a celá škála subkultúrnych motívov, ktoré podáva vo vysoko esteticky prepracovanej forme. Stiera tak rozdiel medzi pokleslými polohami tvorivosti a tzv. vysokým umením. Často si požičiava motívy japonskej hororovej literatúry i kinematografie, preberá atmosféru viktoriánskych románov, inokedy sa zas dotýka barokového zátišia v zmysle Vanitas. Zameral sa aj na motív voľnej drapérie. Drapérie doslova “portrétuje”, teda maľuje ich ako autonómne predmety v neutrálnom priestore. Sirkove obrazy sa mrazivo pohrávajú s ľudskou predstavivosťou, ktorá je hlavným producentom neidentifikovateľného strachu z nevideného, zmyslami iba tušeného sveta.

Samostatne vystavoval v Prahe, Žiline, Valašskom Meziříčí, Košiciach, Bratislave, Tokiu a Wroclawe.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com