Kategória Umelci

Jaro Varga

1982 Narodil sa v Trebišove, žije v Prahe. Ukončil magisterské a doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, absolvoval študijné pobyty vo Viedni, vo Vroclave a v Pensylvánii, rezidenčné pobyty vo Viedni, Berlíne, Varšave, New Yorku, Soule, Kremse, Prahe atď. V rokoch 2007 – 2019 viedol…

Rastislav Trizma

Rastislav Trizma

1959 Narodil sa v Bratislave. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Ateliér monumentálneho sochárstva. Venuje sa najmä komornému a monumentálnemu sochárstvu v dreve i kove, kresbe, maľbe, šperku i atypickému mobiliáru. Spracováva osobné i univerzálne človečenské témy v emocionálnej, vzťahovej a existenciálnej rovine. Má ich odpozorované, premyslené a očividne…

Lucia Tallová

1985 Narodila sa, žije a tvorí v Bratislave, kde absolvovala Vysokú školu výtvarných umení. Jej práce predstavujú rozprávanie osobných intímnych príbehov prostredníctvom výtvarného média maľby. V obrazoch spája dve protichodné vizuálne skúsenosti: neosobný produkt industriálnej spoločnosti s tajomnou neidentifikovateľnou krajinou. Fragment sveta každodennej reality…

Mária Švarbová

Mária Švarbová

1988 Narodila sa v roku 1988 a v súčasnosti žije a pôsobí na Slovensku. Študovala reštaurátorstvo a archeológiu, no našla sa až v médiu fotografie, ktorý využíva ako prostriedok svojho umeleckého vyjadrenia. Od roku 2010 až po súčasnosť jej bezprostredný fotografický inštinkt vytvára nové prístupy vo fotografickom…

Erik Šille

1978 Narodil sa v Rožňave. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri prof. Ivana Csudaia. Venuje sa maľbe, grafike a tvorbe objektov, inšpiruje sa mestom a urbánnou tematikou, reklamou, grafickým dizajnom, ale i hudbou. Patrí medzi málo výtvarníkov, ktorí sa postarali o návrat maľby do slovenského súčasného…

Adam Šakový

1987 Narodil sa vo Zvolene, študoval na VŠVU Bratislava, študijný program maľba a iné médiá v ateliéri Doc. K. Kosziby, ArtD. Bol viacnásobným finalistom ceny VÚB Maľba roka a finalistom ESSL Art Award (2013). Tvorba Adama Šakového (1987) patrí k aktuálne sa formujúcej vlne maľby,…

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com