Charitatívny aukčný salón 2013

Vo štvrtok 24.októbra 2013 sa v piešťanskom Kursalóne uskutočnil 3.ročník Charitatívneho aukčného salóna, ktorý organizovala Asociácia pomoci postihnutým.

Po prvýkrát za tri roky existencie tohto podujatia sa vydražili všetky diela a rovnako po prvýkrát boli do aukcie všetky diela venované bez nároku na honorár. Celkový výťažok z dražby bol 11 950 Eur. Za najvyššiu sumu 1300 Eur bolo predané zberateľské dielo Veža od mladého talentovaného výtvarníka Andreja Dúbravského. Najúspešnejším dražiteľom sa stal p. Róbert Ondrejkovič zo spoločnosti Podotech, ktorý vydražil štyri diela. K úspešným dražiteľom večera patril aj predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš, ktorý si z aukcie odniesol tri diela. Rovnako tri diela vydražil aj piešťanský primátor Ing. Remo Cicutto, pod záštitou ktorého sa aukcia už tradične konala. V prospech ťažko telesne postihnutých detí a dospelých sa tak rozdelilo 12.950 Eur. Mimoriadne pekným gestom bolo, keď sa jeden z vybraných obdarovaných – Bekim Aziri vzdal svojho príspevku v prospech iných detí a dospelých. ,,Mal som pocit, že sú tu iní, ktorí túto pomoc potrebujú viac ako ja, napríklad dvojčatá Max a Alex Hrbáňovci. Sú to deti, dvojčatá a sú vo veku, keď je rehabilitácia pre nich viac ako nevyhnutná. Ja ju potrebujem možno raz do roka, ale tieto deti ju potrebujú dlhodobo.“ Výťažok sa tak rozdelil medzi Maxa a Alexa Hrbáňovcov, Veroniku Bittnerovú, Jakuba Navaru, Mariána Valenta, Elišku Svobodovú a Kristiána Ludviga.

Moderátorkou podujatia bola patrónka projektu Soňa Müllerová a populárny český moderátor Miloš Skalka. V programe vystúpila aj vychádzajúca hviezda operného neba Patrícia Janečková a stálica česko-slovenskej populárnej hudby Vašo Patejdl.

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com