Denisa Slavkovská

1994

Narodila sa v Poprade. Bakalárske štúdium absolvovala na TU v Košiciach v ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby pod vedením prof.PhDr. Petra Rónaia, akad.maliara. Počas svojho štúdia absolvovala stáže na rôznych odboroch a školách ako napríklad ASP v Krakowe, UTB v Zlíne a VŠVU kde napokon ukončila magisterské štúdium na katedre maľby.

Jej primárnym médiom je maľba, no nebráni sa presahom do grafiky, objektov a inštalácie. Používa minimalistický jazyk s dôrazom na farbu a tvar. Uvažuje vo vrstvách a líniách. Vo svojej tvorbe kontempluje medzi témami pamäť priestoru a fenomén bytia. Tieto dve témy na seba miestami nadväzujú a prelínajú sa. V dielach zo série diplomového projektu sa sústreďuje na mentálny stav človeka za použitia opakovaného symbolu gestického charakteru. Táto téma sa po škole postupne transformovala do niečoho nového. Balansuje na hranici abstrakcie a posúva svoje vyjadrovacie možnosti. Neustále nachádza niečo nové, no zároveň si zachováva svoj rukopis.

V roku 2021 bola finalistkou ceny VÚB maľba roka. Dostala sa na longlist medzinárodného ocenenia STRABAG ARTAWARD INTERNATIONAL 2022. Vystavovala v zahraničí ako napríklad v Berlíne, Kyjeve, Viedni a Ústí nad Labem.

 

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com