Dorota Sadovská

1973

Narodila sa v Bratislave, študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a ENSBA Dijon vo Francúzsku.

„Od počiatku sa drží tradičného média – maľby – dokonca v klasickej realistickej podobe, ale zároveň hranice tohto média prekračuje. Východiskom pre jej maľbu je ňou zhotovená fotografia a konečným výsledkom inštalácia. Charakteristickým znakom Sadovskej tvorby je výhradné sústredenie sa na telesnosť cez figúru, portrét a fragment ľudského tela. Ľudské telo je zobrazené realisticky, ale zväčša v nerealistickej farebnosti, z nezvyklého uhla pohľadu a na monochrómnom pozadí. Niekedy je farba znázornenej figúry identická s pozadím, inokedy sa z neho vydeľuje. Občas je telo vymedzené len ako silueta vykrojená z monochrómnej plochy. Vďaka tomuto prístupu dochádza k paradoxnému abstrahovaniu celkom konkrétneho námetu a zároveň k zdôrazneniu telesnosti,“ napísala Sabina Jankovičová. Postavy sú redukované na jednoduchý́ obrys, tenkú líniu na jednofarebnom pozadí. Dlhodobou témou jej diel sú svätci.

Okrem Slovenska a Čiech vystavovala napríklad aj vo Francúzsku, Rakúsku, v Írsku, v Poľsku, vo Švajčiarsku, Amerike, Číne a v Japonsku.”

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com