Erik Šille

1978

Narodil sa v Rožňave. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri prof. Ivana Csudaia.

Venuje sa maľbe, grafike a tvorbe objektov, inšpiruje sa mestom a urbánnou tematikou, reklamou, grafickým dizajnom, ale i hudbou. Patrí medzi málo výtvarníkov, ktorí sa postarali o návrat maľby do slovenského súčasného umenia. Snaží sa reflektovať prítomnosť a prostredie okolo seba. Pre jeho práce je veľmi príznačné vtipné zaobchádzanie so symbolmi súčasného sveta. Formou príbuznou komiksu zachytáva transformovanú realitu a vytvára farebne čisté a výrazné pohľady na ,,šilleovsky špecifický“ vesmír. K modernému životu sa nestavia len zhovievavo. Ikonografia filmov, komiksu, reklamy či banality všedného dňa dostáva v jeho dielach hrozivú podobu. Jeho obrazy sú skladačkou komentárov k tomu, čo sa deje okolo a pravdepodobne aj k tomu, čo sa deje v ňom. Bez trápnosti prázdneho gesta môže byť zároveň drsným a krutým, ale aj patetickým a nežným.

Jeho diela sú zastúpené v zbierkach SNG, v ďalších galériách na Slovensku, v Čechách, v Belgicku. Vystavoval na Slovensku, v Čechách a v Japonsku.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com