Fero Guldan

1953

Narodil sa v Nitre. Študoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave.

Od 70.rokov rozvíja autorskú maliarsku techniku s pracovným názvom patinovaná asambláž. Ide o skladanie plastického reliéfu z rozličných materiálov a reálnych predmetov, následne tento základ prekrýva olejovou vrstvou rôznej farby. Takto poskladané materiály potom prejdú „skúškou ohňom“, čím vznikne optická podkladová štruktúra, ktorú umelec ďalej upravuje vytieraním. Nakoniec príde interpretácia tohto základu maliarskym motívom. Napriek šírke jeho výtvarných záujmov, siahajúcej až k sochárskym prácam a svojským inštaláciám, zostáva jadrom jeho tvorivých aktivít komorná maľba. Venuje sa tiež kresbe, ilustrácii, mozaike z lámanej keramiky, objektom zo zváranej ocele.

Organizoval výstavy “zázračných krajín” v bratislavských podchodoch a trhoviskách (1984 -1985), ktoré boli stíhané nepochopením a prenasledovaním oficiálnej moci, podobne ako výstavy vo výkladoch obchodného domu PRIOR a v pasáži na Laurinskej ul. v Bratislave (1987-1988). Po 1989 už oficiálne vystavoval doma i v zahraničí.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com