Jana Farmanová

1970

Narodila sa v Nitre. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení.

Je jednou z najvýznamnejších maliarok súčasnej slovenskej a českej výtvarnej scény, rešpektovaná divákmi aj zberateľmi umenia. Svojimi maľbami bráni a rehabilituje maľbu a dokazuje, že maľovaný obraz je stále potrebnou istotou, schopnou reflektovať zložitosti okolitého sveta. Ako maliarka – figuralistka má blízko k témam, ktoré vyniknú v príbehu, vedia zachytiť spomienku, či načrtnúť atmosféru situácie. Jej obrazový svet je dokumentom toho, ktorý dôverne pozná – skúsenosť vzťahov, ženská telesnosť, materstvo, detstvo, dospievanie, hľadanie sa v prichádzajúcich súvislostiach. Všetko tlmočí linkou, tvarom, zachytávajúc momenty, okamžiky a náhodné banality, aby sa v réžii obrazu zmenili na netuctové udalosti. Jej maľby sa tematicky zameriavajú na zobrazovanie žien v určitom momente života, časté je spojenie ženskej a dievčenskej postavy s motívom vodnej či morskej hladiny, a jej zasadenia do konkrétneho prírodného prostredia. Je majsterkou detailných a zdanlivo podružných situácií zobrazených tak, že sú vnímané ako tie najpodstatnejšie zastavenia v čase. Jej maliarsky rukopis sa vyznačuje ľahkosťou gesta a presvetlenou farebnosťou. Svoje príbehy nikdy nedorozpráva, neohraničenosť je podstatným znakom jej maľovania. Niekde sa dokáže pohrať s detailom, niekde „začarbe“ plochu plátna s drzou povrchnosťou. Čaro jej malieb je v náladovosti, nevypočítateľnosti a aj nepredstieranej, miestami až deštruktívnej úprimnosti.

Jej diela sa nachádzajú v renomovaných inštitúciách a v súkromných zbierkach. Vystavovala na Slovensku, v Čechách, v USA, v Portugalsku, v Taliansku, vo Francúzsku, v Nemecku, Maďarsku, v Poľsku, v Rakúsku, v Nórsku, Belgicku, v Anglicku.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com