Ľuba Suchalová Harichová

1958

Narodila sa v Liptovskom Mikuláši. Študovala na Katedre estetiky a dejín umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Venuje sa tvorbe ilustrácií. Jej obrázky sú charakteristické jemnosťou, fantazijnosťou, ale aj farebnosťou, pričom pôsobia ako samostatné umelecké diela. Sú špecifické kombinovanou technikou, ktorú si autorka vytvorila a stala sa pre ňu typickou. Jemnosť akvarelu kombinuje s látkou či prvkami koláže. Výsledok je mimoriadny a zaiste osloví nielen detského diváka. V jej ilustráciách sa odohrávajú príbehy všedné aj zvláštne, postavy prežívajú neuveriteľné dobrodružstvá a vládne v nich nesmierna pohoda. Dôsledne, precízne prepracovaná ilustrátorská tvorba má od roku 2002 svoj protipól vo voľnej, prevažne abstraktnej textilnej tvorbe v ateliéri ARTTEX, ktoré vyvinulo unikátnu technológiu s rovnomenným názvom arttex (spracovanie ovčieho rúna slovenským patentom od roku 1995). V súčasnosti vedie Klub textilných výtvarníkov s 27 profesionálnymi umelcami. Jej najnovšia tvorba ukrýva niekoľko prekvapení v smaltových obrazoch.

Vystavovala na Kanárskych ostrovoch, v Antverpách, v celej V4, jej tapisérie sa nachádzajú v Nemecku, Kanade, USA či Austrálii.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com