Lucia Fabová

1985

Narodila sa v Trenčíne. Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Mladá výtvarníčka, ktorej je v rovnakej miere blízky grafický aj maliarsky prejav, spracováva figuratívne námety, spojené s odkazmi na určité konkrétne alebo pomyselné príbehy, načrtnuté v kresbách, grafických listoch, monotypiách, v maľbách. V súčasnosti sa venuje veľkoformátovej abstraktnej maľbe. Každá séria jej obrazov má osobitý charakter. Často využíva symbolické znaky, ktoré možno viacvýznamovo dešifrovať. Človeka, jeho myseľ a farbu zároveň tématizuje ako živú, formovateľnú, tekutú hmotu, ktorá plynie (tečie) v celku iných živých foriem. Katarzným spôsobom a formou psychologického výskumu (odkaz na projektívno-asociatívnu metódu psychológa Hermanna Rorschacha) reaguje a spracováva subjektívne životné lekcie z pozície ženy, umelkyne. Od pojmu telesnosti k problémom jeho mentálnych kontextov. „Človeka vnímam ako živú hmotu, ktorá je formovaná ideami a životným postojom. Už to nie je len človek a jeho fyzické telo, ale práve človek ako zhluk energie, ktorá sa formuje pod vplyvom spoločenského tlaku, ideí, prostredia, životného štýlu či mentálneho vyzretia.“ Experimentuje s textilnými materiálmi, dezénmi a tvarmi, ktoré uvádza v abstraktnej polohe zobrazujúc tekutosť ľudských bytostí a sveta. Pritom tento vzťah kóduje provokatívny, ambivalentný zmysel, kriticky i s humorom komentuje svet a človeka.

Už počas štúdia začala vystavovať, úspešné prezentácie absolvovala doma i v zahraničí (Taliansko, Španielsko, Rusko, Bulharsko, Česká Republika).

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com