Martin Ševčovič

1983

Narodil sa v roku 1983 v Piešťanoch. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, doktorandské štúdium v odbore výtvarné umenie u doc. Rastislava Trizmu, akad. soch. na Katedre socha, objekt, inštalácia a magisterské štúdium v Ateliéri voľnej grafiky a iných médií u prof. Róberta Jančoviča, akad. mal. Zahraničnú stáž absolvoval v roku 2007 na Akadémii krásnych umení v Poznani, Poľsko. Pôsobí vo funkcii univerzitného docenta na Oddelení výtvarnej výchovy, Katedry umenia a kultúry, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na fakulte zastával v rokoch 2019-2023 funkciu prodekana pre umeleckú činnosť, a v rokoch 2020-2023 vedúceho Katedry výtvarnej výchovy.

“Jeho najnovší cyklus farebných text artových grafík s názvom Explikujú interpretáciu z roku 2021 je ideovo motivovaný paradoxmi doby, ktorú žijeme – jednak v kontroverznej, až animóznej sociálnej komunikácii, ale konflikt sa zrkadlí aj vo vyššej sfére – elite spoločnosti – vo vede a umení. …Ševčovič sa vo svojej rozsiahlej práci pokúša vizualizovať a doslovne ukázať explikáciu a interpretáciu spoločne, ako dva póly jedného fenoménu – dnes aktuálneho spoločenského javu. Obsah stvárnených pojmov predstavuje konštatovanie Explikujú interpretáciu, čo predstavuje zdanlivý oxymoron – akúsi zvláštnu kontradikciu. Autor tu jasne upozorňuje na jednostranný spôsob komunikácie ťaživých situácii pandémie, kedy sa väčšinovej spoločnosti zo strany politických „elít“ ponúka jediná možná cesta – jediný výsledok (explikácia), napriek tomu, že existuje takmer vždy viacero ciest a možných riešení (interpretácia). Explikácia v danej extrémnej situácii fúzuje s interpretáciou, čo samozrejme znepokojuje a vedie k pochybnostiam a pocitu manipulácie” (A. Vrbanová, 2021).

Jeho práce boli vystavené na viacerých samostatných a desiatkach skupinových výstavách doma a v zahraničí.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com