Charitatívny aukčný salón spája umenie a charitu

13. ROČNÍK

Vďaka peknej myšlienke a cielenej pomoci autori venujú výtvarné diela na dobročinný účel. Počas jesennej aukcie dražíme umelecké diela a výťažok je použitý ako finančná pomoc pre ľudí s telesným znevýhodnením. Aukciu realizujeme v spolupráci s Nadáciou TA3 a Aukčnou spoločnosťou SOGA. Priaznivci výtvarného umenia tak môžu získať nielen hodnotné dielo, ale aj pomôcť ľuďom v neľahkej životnej situácii. Galavečerom charitatívnej dražby sprevádza moderátorka Soňa Müllerová a program spríjemňuje vystúpenie známych hudobníkov. Diela slovenského súčasného umenia licituje Nina Gažovičová. Súčasťou projektu je aj predaukčná výstava diel s komentovanou prehliadkou.

Za dvanásť ročníkov charitatívneho projektu APPA poskytla 83 rodinám s telesne znevýhodneným členom finančnú výpomoc spolu vo výške 308 693 € na nevyhnutné potreby, ktoré zlepšia kvalitu ich života. Doteraz sa dražilo 531 umeleckých diel.

Aktuálne projektom pomáhame šiestim členom klubu APPA, deťom aj dospelým s telesným znevýhodnením.

Ako sa zúčastniť aukcie?

Živá aukcia
 • 13. ročník Charitatívneho aukčného salóna sa uskutoční 22. 11. 2023 v Slovenskej národnej galérii, v Bratislave. Pozostáva z kombinácie živej a online dražby. Online aukciu realizujeme prostredníctvom platformy Aukčnej spoločnosti SOGA od 14. 11. do 21. 11. 2023, živá dražba na ňu nadväzuje.
 • Zúčastniť sa môžete osobne, v zastúpení, ale aj prostredníctvom telefonického pripojenia.
 • Dražiteľom môže byť len osoba staršia ako 18 rokov.
 • Dražba sa bude riadiť dražobným poriadkom, ktorý bude vyvesený v priestoroch konania aukcie.
 • Dražené diela si môžete prehliadnuť na predaukčnej výstave, ktorá sa bude konať od 14. 11. do 21. 11. 2023 v priestoroch Pradiarne 1900, Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava.
 • Aukcia je neverejná, vstup je na pozvánky, preto Vás prosíme o včasné potvrdenie účasti.
Osobná účasť
 • Ak sa zúčastníte osobne, pred samotným konaním aukcie si prevezmete dražobné číslo.
 • Aukciu bude riadiť licitátor. Licitovať sa začína z vyvolávacej ceny diela a navyšuje sa o 30 Eur (diela s vyvolávacou cenou do 400 Eur) a o 50 Eur (diela s vyvolávacou cenou nad 400 Eur).
 • Za navýšenie sa považuje, ak dražiteľ viditeľne zdvihne dražobné číslo. Pokiaľ po druhom vyzvaní nikto nenavýši cenu, licitátor oznámi ešte raz posledné navýšenie a priklepne vec dražiteľovi. Ten sa stáva vydražiteľom diela.
Účasť v zastúpení
 • Záujemca môže získať ktorékoľvek dielo aj bez osobnej účasti, ak vyhotoví písomnú plnú moc prostredníctvom tlačiva o splnomocnení.
 • Splnomocniť môžete licitátora, alebo zástupcu APPA, alebo kohokoľvek iného prostredníctvom tlačiva, ktoré je súčasťou aukčného katalógu.
 • V tlačive je potrebné určiť dielo (diela), o ktoré máte záujem a limit ceny pre každé dielo zvlášť.
Účasť prostredníctvom telefonického pripojenia
 • Zúčastniť sa môžete aj prostredníctvom telefonického pripojenia priamo do aukčnej siene. Je potrebné vyplniť včas tlačivo o telefonickom pripojení, ktoré je súčasťou aukčného katalógu.
Online aukcia
 • 13. ročník Charitatívneho aukčného salóna pozostáva z kombinácie živej a online dražby. Online aukciu realizujeme prostredníctvom platformy Aukčnej spoločnosti SOGA od 14. 11. do 21. 11. 2023, živá dražba na ňu nadväzuje.
 • Na online aukcii môžete dražiť po registrácii. Podmienkou účasti je riadne vyplnený formulár registrácie dražiteľa (www.soga.sk - online aukcie - registračný formulár). Údaje vložené do "Registrácie" nie sú zverejňované, počas predaja sú kupujúci identifikovaní iba podľa nimi zadaného loginu. Dražiteľ súhlasí so spracovaním registračných údajov a so zasielaním informácií k online aukciám.
 • Organizátorom aukcie je Aukčná spoločnosť SOGA spol. s r. o., Medená 16, 811 02 Bratislava, IČO: 35 724 625, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15279/B.
 • Dražené predmety je možné si prehliadnuť od 14. 11. do 21. 11. 2023 v priestoroch Pradiarne 1900, Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava.
 • Predmety sú označené a popísané na internetových stránkach spoločnosti SOGA (www.soga.sk).
 • Záujemca prihadzuje k cene ponúkaného diela voliteľnú čiastku z ponuky k aktuálnej cene predmetu.
 • Koniec online dražby sa automaticky posúva o 5 minút, pokiaľ v posledných 5 minútach dražby došlo k prihodeniu k cene diela.
 • Dražby uskutočnené v online časti aukcie sú považované za záväzné ponuky, avšak nie za konečné ceny diel. Znamená to, že ak dielo dosiahne na online časti aukcie istú cenu (ponuka môže byť daná aj vo výške vyvolávacej ceny), táto bude záväzná ako vyvolávacia pre živú časť aukcie. Ak o dielo, ktoré už bolo dražené na online časti aukcie, a je predložené na živej časti aukcie nie je v sále záujem, vydražiteľom diela sa stáva dražiteľ, ktorý dal na dielo ponuku v online časti aukcie. Dielo je takto právoplatne vydražené.
 • Kupujúcim môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
 • Kombinovaná aukcia je ukončená v živej časti pri každom diele zvlášť vyhlásením licitátorky.
Bankové údaje APPA
Názov banky: Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: 2929826898/1100
Detail platby: meno autora
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898
BIC: TATRSKBX

 • Platba musí byť realizovaná najneskôr 5 dní po skončení aukcie. Vlastníkom diela sa dražiteľ stáva až po zaplatení vydraženej ceny diela. Sumu je možné uhradiť v hotovosti alebo prevodom na účet APPA. Vydražené diela budú vydané ihneď po zaplatení.
#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com