Patrícia Koyšová

1985

Narodila sa v Nových Zámkoch, vyštudovala VŠVU v Bratislave. V roku 2016 ukončila doktorandské štúdium v oblasti voľné umenie u prof. Ivana Csudaia na VŠVU v Bratislave.

Primárne sa venuje nezobrazujúcej abstraktnej maľbe. Dôležitým prvkom je pre ňu divák a pôsobenie na jeho imagináciu v dobe vizuálneho pretlaku. Používa špecifickú monochromatickú farebnosť a pracuje s akrylovými farbami. Do kontrastu dáva presný tvar a nepresnú stopu vzduchovej pištole. Jej spôsob maľby sprostredkúva dynamické prežívanie maľby ako spontánneho tvorivého procesu. Jeho zámerom je vtiahnuť diváka, aktivovať jeho zmysly pre vnímanie tvarov vonkajších a vnútorných vesmírov. Koncept zoomu je o videní, o schopnosti hľadať skryté, nejasné, neviditeľné. Ale aj o pasii z pozerania sa, ktoré je divákovi odmenou za nájdenie ohniska, ktoré sa nachádza práve v ňom. Je hľadaním dokonalého tvaru, ktorý maliarke pomáha tvoriť príroda. Primárnou však zostáva maľba a závesný obraz, ktorý vzniká zo staro-nových dát. Odkrytím depozitu nezverejnených diel a revíziou starších plátien, ktoré sú deštruované, použité nanovo, spájané do nových celkov, sa vytvárajú nové významové vrstvy v autorkinej tvorbe.

Vystavovala na Slovensku, v Čechách, v Rusku, v Maďarsku, v Nemecku, v Estónsku, vo Francúzsku a vo Švajčiarsku.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com