Peter Kľúčik

1953

Narodil sa v Bratislave. Absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Albína Brunovského.

Venuje sa maľbe, grafike a knižnej ilustrácii. Umelecký proces je pre autora umením hry. Plocha papiera či plátna je akýmsi fiktívnym javiskom, ktoré zapĺňa bohatou scénou, bizarným komparzom, ktorý je karnevalom predvádzajúcich sa bájnych bytostí režírovaných zámerom autora. Každý obraz je predstavenie, hra, pastva pre oči. Už škála termínov vystihujúca tvorbu tohto autora hovorí o tom, že je istým spôsobom hedonista – hedonista v práci s výtvarnou formou. Kresliar par excellence, ktorý to, čo vie, sám spojí s tým, čo vedeli jeho predchodcovia, aby divákovi ponúkol ďalší stupeň paradigmy videnia sveta ako pralesa tvarov, foriem, farieb i vôní. Pracuje technikou leptu. Precízna kolorovaná kresba perom je typickou technikou autora. Do prehľadnej kompozície je zložený situačný humor, motivické prvky so zreteľom na neobmedzenú fantáziu. Kresba je štylizovaná, plocha naplnená a má v sebe aj náboj dekorativizmu. Autor trpezlivo uplatňuje cizelovanie detailov na plochách tematicky vypovedajúcich o veľkých činoch a dobrodružných hrdinstvách v exotických prírodných porastoch s bizarnou faunou.

Vystavoval v Čechách a na Slovensku, vo Francúzku, v Nemecku, Belgicku, Taliansku, Rakúsku, v Poľsku, v Maďarsku.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com