Mária Novotná, 6 rokov

Dcérka Mária bola do troch rokov úplne zdravé dievčatko. V máji 2015 dostala prvýkrát epileptický záchvat. Nasledovali niekoľkomesačné pobyty v nemocniciach – v Košiciach, v Bratislave, v Prahe, keďže dcérke na Slovensku nevedeli určiť diagnózu. Počas celej tejto doby mala aj 80 epileptických záchvatov denne. Uzatvorili to ako farmakorezistentná epilepsia. Následkom ochorenia išla Mária mentálne aj fyzicky dole. Najprv začala nosiť opäť plienky, zhoršovala sa jej chôdza, až následne sa definitívne nepostavila na nohy. Až v marci 2016 v Prahe potvrdili Rasmussenovu encefalitídu a následne ju aj dvakrát operovali. Pri operácii jej úplne odpojili pravú hemisféru od ľavej. Od leta 2016 je našťastie bez záchvatov a môžeme cvičiť a rehabilitovať. Jej prognózy do budúcna sú také, že môže plnohodnotne, aj keď s istými obmedzeniami fungovať, ale hlavne, môže chodiť. Momentálne ešte stále nechodí, ani sa nepostaví na nohy, lebo celá ľavá časť tela je ochrnutá. Používame špeciálny kočík, lebo vozíček by vzhľadom na svoj vek a ochrnutie ľavej rúčky nevedela používať. Pre dcérku Máriu zháňame peniažky na rehabilitácie. Robíme pre ňu všetko, čo je v našich silách. Pracuje len manžel a máme ešte dve staršie deti. Je to všetko finančne veľmi náročné, ale my veríme, že sa Mária postaví na nožičky a bude zasa tým šťastným a veselým dievčatkom ako pred ochorením.

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com