Súrodenci Lackovci

Sme traja ťažko zdravotne postihnutí súrodenci. Máme svalovú distrofiu a všetci traja sa pohybujeme pomocou mechanických a elektrických vozíkov. Bývame v rodinnom dome po rodičoch, ktorí nám v priebehu jedného roka zomreli. Fungujeme len pomocou osobných asistentov. Veľmi by sme potrebovali bezbariérové auto, do ktorého by sme mohli nastúpiť s vozíkmi. Nárok na príspevok z úradu práce sociálnych vecí a rodiny nemáme, lebo vraj nespĺňame podmienky. Potrebujeme chodiť na rehabilitácie, liečebné pobyty, no nemáme ako sa prepraviť. Naše vlastné úspory 5500 Eur nepostačujú na kúpu takéhoto auta, ktorého cena bude okolo 33000 Eur. A zvyšok sa snažíme získať cez rôzne nadácie a firmy. Prosím vás pomôžte nám. Lebo nemáme sa na koho obrátiť s prosbou o pomoc. Veríme, že z vašou pomocou do dotiahneme do úspešného konca.

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com