Roman Ondak

Roman Ondak

1966

Narodil sa v Žiline, žije v Bratislave. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, absolvoval viaceré študijné a rezidenčné pobyty.

Je považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov neokonceptuálnych stratégií. Využíva najrozmanitejšie výtvarné formy a médiá: kresbu, videozáznam, fotografiu, performanciu, sochu či inštaláciu. Svojím nezvyčajným umeleckým postojom patrí k najvýznamnejším výtvarníkom posledného desaťročia a zo slovenských umelcov sa mu najväčšmi podarilo presadiť sa v zahraničí i v širších kontextoch súčasného medzinárodného umenia. Pracuje s obklopujúcou skutočnosťou – jej poetickým inscenovaním či kontextuálnymi posunmi. Vo svojej vizuálnej tvorbe nanovo využíva realitu sveta. Diváka upútava neustálymi protirečivými presunmi významov na miestach, kde zvykneme očakávať niečo stereotypné. Jeho diela a inštalácie oslovujú divákov najintenzívnejšie práve touto kvalitou premenlivosti.

Svoje projekty prezentoval na mnohých individuálnych výstavách, medzi inými v kolínskom Kunstvereine (2004), Tate Modern v Londýne (2006), Pinakothek der Moderne v Mníchove (2007), Wattis Institute for Contemporary Arts v San Franciscu (2008) a v Múzeu moderného umenia v New Yorku (2009). Má zastúpenie v zbierkach: MoMA, New York; Guggenheim Museum, New Yok; Centre Pompidou, Musée National d‘Art Moderne, Paríž; Pinakothek der Moderne, Mníchov; Tate Modern, Londýn; Slovenská národná galéria, Bratislava; Galéria mesta Bratislavy, Bratislava; zahraničné i domáce súkromné zbierky.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com