Samuel Paučo

1986

Narodil sa vo Zvolene. Študoval na Fakulte výtvarných umění v Brne. Žije a pracuje v Brne.

Samuel Paučo patrí k neprehliadnuteľným osobnostiam najmladšej generácie pohybujúcej sa na poli súčasnej maľby. Svojim tvorivým názorom nezaprie generačné ukotvenie prejavujúce sa predovšetkým v spochybňovaní tradičných konceptov a postupov maľby. Nie je to skepsa voči maľbe ako takej – naopak – ostáva stále bytostne maliarom – ide skôr o potrebu uvažovať za jej konvenčnými limitmi a smerovať k jej chápaniu v otvorenejšom dialógu v rozšírenom poli. Aj keď figuratívny svet celkom neopúšťa, svoju tvorbu rozvíja niekoľkými ústrednými témami a výtvarnými problémami, medzi nimi dôležitú úlohu priznáva hlavne farbe, štruktúre a inšpirácii v realite prírodného sveta. V tomto je nakoniec vidieť aj akúsi žánrovú uchopiteľnosť jeho práce udržiavajúcej nažive esenciu tradičnej kategórie krajinomaľby. Paučo sa v žiadnom prípade neuspokojuje s prvoplánovými mimetickými kvalitami zobrazenia, ale skôr hľadá cestu k interpretácii predmetnosti a to nielen čisto maliarskymi, ale súčasne aj ikonceptuálnymi prostriedkami, s pomocou ktorých si osvojuje okolitý svet. Dalo by sa povedať, že jeho špecifickým prístupom je krehké balancovanie medzi tradíciou a inováciou, v nezameniteľnej kombinácii impulzov a skúseností čerpajúcich z bohatých zdrojov modernej maľby, v jej tématizovaní a overovaní cez prizmu súčasných postupov. Autor tak postupne dospieva k sebavedomému maliarskemu štýlu, ktorý osciluje medzi vitalitou expresívneho maliarskeho gesta, prostredníctvom ktorého zachováva kontinuitu s klasickou maľbou a jej ukotvením v súčasnom prejave konceptuálneho spôsobu uvažovania.

Bol nominovaný na viaceré ocenenia, jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com