Svetozár Ilavský

1958

Narodil sa v Bratislave. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby.

Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, soche, tvorbe do architektúry, scénografii a intermediálnym projektom, najmä v spojení s elektroakustickou hudbou. Výtvarnou kritikou je už dávnejšie považovaný za jednu z profilujúcich osobností dnes už strednej generácie nášho výtvarného umenia, ktorá nastupovala do výtvarného diania okolo roku 1985. Obrazy, sochy, objekty Svetozára Ilavského prinášajú totiž svojím spôsobom „veľkú“ tému. Akoby jeho umenie bolo od počiatku hotové, akoby nenarastalo lineárne, len sa rozpínalo samo v sebe v neprehľadnom množstve síce niekedy až diametrálne odlišných riešení, ale – na začiatku i na konci – stále „toho istého“. „Študoval som v období, keď vo svete vrcholila transavantgarda. Znamenalo to návrat k obrazu. Reálne sa začalo znovu maľovať a to mi vyhovovalo. Bola to reakcia na dlho trvajúce konceptuálne tendencie, ktoré tvrdili, ze umenie sa dá urobiť aj tak, aby výsledok prebiehal iba v ľudskej hlave, že predmetné umenie už vôbec nie je treba. Myslím si, že pokiaľ nebudeme bývať v bublinách a naše domy budú mať steny, pokiaľ si nebudeme sadať na nejaké antigravitačné pole, ale na stoličku, tak budú potrebné aj obrazy a sochy. Dnes je toho strašne veľa, od videa, cez street, etno, az po trebárs päť-pohlavný gender… Ja mám rád výkon. Keď sa musím pozastaviť a premýšľať: Dokelu, ako to ten človek dokázal? A vôbec ma nezaujíma z akého kontextu dielo pochádza, ani ma netrápi, keď niečomu nie celkom rozumiem. Keby sa dali obrazy vysvetliť, nemuseli by sme ich maľovať – stačilo by ich porozprávať. Jasno vo všetkom majú iba podaktorí teoretici. Ale ako svojho času povedal Henry Kissinger: žiadny teoretik ešte nepostavil katedrálu.“

Obrazy a sochy Svetozára Ilavského sú zastúpené vo významných štátnych zbierkach na Slovensku (Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy a ďalšie), verejnoprávnych zbierkach v zahraničí (EU Parlament Brusel, OSN Viedeň a ďalšie) a v súkromných zbierkach prakticky po celom svete.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com