Charitatívny aukčný salón spája umenie a charitu. Vďaka peknej myšlienke a cielenej pomoci venujú autori výtvarné diela na dobročinný účel.
© 2022 – Asociácia pomoci postihnutým – APPA.

Charitatívnu aukciu podporujú

Andrej Augustín

Venuje sa maľbe, pastelu, grafike, ilustráciám, textilu, maľbe na porcelán a keramiku.

Martin Augustín

Postavy jeho obrazov akoby vychádzali spoza opony, vanie z nich nielen pokoj, ale aj isté napätie.

Evelyn Benčičová

Vytvára presvedčivé scenáre, ktoré stierajú hranice medzi realitou, pamäťou a fantáziou.

Ján Berger

Vášnivo a nekompromisne diktuje farbám tvar, smer, intenzitu, prítomnosť a neprítomnosť.

Robert Bielik

Jeho obrazy priťahujú pozornosť a provokujú, vynikajú výraznými kontrastmi.

Erik Binder

Maľuje, modeluje, kreslí komiksy, sprejuje. Hovorí, že on netvorí, len nachádza.

Ivan Csudai

Csudaiove obrazy totiž ponúkajú mnoho na videnie a rovnako mnoho pre myslenie.
Peter Cvik

Peter Cvik

1985 Narodil sa v Bratislave. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. Žije v

Michal Czinege

Patrí ku skupine, ktorá už počas štúdia pracovala na formovaní „obrazu“ slovenskej maľby.
Eva Činčalová

Eva Činčalová

1982 Narodila sa v Považskej Bystrici. Vyštudovala maľbu na VŠVU. Patrí k výraznej maliarskej generácii, s ktorou je spätý návrat

Martin Derner

Východiskom jeho tvorby je grafika, ktorej tradičný jazyk pretvára či už pomocou počítačových programov.

Andrej Dúbravský

Jeho tvorba plná sexuality istým spôsobom rozvírila vody súčasnej mladej slovenskej maľby.

Matej Fabian

V jeho tvorbe sa prelína baroková monumentalita so streetartovou estetikou.

Lucia Fabová

Venuje sa veľkoformátovej abstraktnej maľbe. Každá séria obrazov má osobitý charakter.
Jana Farmanová

Jana Farmanová

1970 Narodila sa v Nitre. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení. Je jednou z najvýznamnejších maliarok súčasnej slovenskej a českej

Vladimír Gažovič

Jeho tvorba čerpá z umeleckého odkazu symbolizmu, secesie, expresionizmu, surrealizmu.

Fero Guldan

Od 70. rokov rozvíja autorskú maliarsku techniku s pracovným názvom patinovaná asambláž.

Bibiana Hallová

Začala tým, že chcela ponúknuť ľuďom niečo výnimočné z dielní slovenských šperkárov.
Bohdan Hostiňák

Bohdan Hostiňák

1968 Narodil sa vo Svidníku. Študoval na VŠVU pod vedením Rudolfa Sikoru. Výtvarník stredoeurópskeho významu v súčasnom slovenskom výtvarnom umení. Ojedinelá
Ján Hrčka

Ján Hrčka

1988 Narodil sa v Bratislave. Je absolventom Vysokej školy výtvarných umení. Okrem výtvarnej tvorby dlhodobo aktívne pôsobí ako spevák vo

Svetozár Ilavský

Obrazy, sochy, objekty Svetozára Ilavského prinášajú totiž svojím spôsobom „veľkú“ tému.

Katarína Janečková Walshe

Ovláda ju bujná fantázia, ktorú autorka navyše dokáže uveriteľne premietnuť do reality.
Ján Kekeli

Ján Kekeli

1984 Ján Kekeli sa narodil v Kežmarku. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v Ateliéri fotografie. V r.2009

Peter Kľúčik

Do prehľadnej kompozície je zložený situačný humor, motivické prvky so zreteľom na neobmedzenú fantáziu.

Patrícia Koyšová

Dôležitým prvkom je pre ňu divák a pôsobenie na jeho imagináciu v dobe vizuálneho pretlaku.

Alica Kucharovič

1985 Narodila sa v Piešťanoch. Už na strednej škole sa venovala animácii, pokračovala na filmovej a televíznej fakulte VŠMU a
Vytvára koncepty komorných i monumentálnych priestorových výtvarných realizácií.

Marek Ormandík

Stal sa výrazným predstaviteľom novej expresívnej maľby, ktorá rozvíja figuratívne motívy.
Monika Pascoe Mikyšková

Monika Pascoe Mikyšková

1983 Narodila sa v Žiline. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Je multimediálna umelkyňa, zaoberá sa kresbou, maľbou a

Milan Paštéka

Tomu najlepšie, čo vytvorilo stredoeurópske maliarstvo v druhej polovici dvadsiateho storočia.
Samuel Paučo

Samuel Paučo

1986 Narodil sa vo Zvolene. Študoval na Fakulte výtvarných umění v Brne. Žije a pracuje v Brne. Samuel Paučo patrí
Ester Sabik

Ester Sabik

1994 Narodila sa v Nitre. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a nových médií. V

Jarmila Sabová Džupová

Každé dielo vzniká ako reakcia na prežité a je vizualizovanou neprenosnou ľudskou skúsenosťou.

Dorota Sadovská

Východiskom pre jej maľbu je ňou zhotovená fotografia a konečným výsledkom inštalácia.

Rudolf Sikora

Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, fotografii, akčnému umeniu, tvorbe objektov a inštaláciám.

Boris Sirka

Rysom jeho tvorby je zvolený žáner, ktorého možnosti neustále objavuje a posúva do nových rovín.

Ľuba Suchalová Harichová

Jej obrázky sú charakteristické jemnosťou, fantazijnosťou a pôsobia ako samostatné umelecké diela.
Adam Šakový

Adam Šakový

1987 Narodil sa vo Zvolene, študoval na VŠVU Bratislava, študijný program maľba a iné médiá v ateliéri Doc. K. Kosziby,
Martin Ševčovič

Martin Ševčovič

Ševčovič významovo narába s jazykom na rozhraní geometrickej a iracionálnych štrukturálnych prvkov.
Erik Šille

Erik Šille

1978 Narodil sa v Rožňave. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri prof. Ivana Csudaia. Venuje sa maľbe, grafike
Robert Smondrk

Norbert Šmondrk

Architekt s tvorivým potenciálom rozloženým medzi architektúru, interiér a produktový dizajn.

Lucia Tallová

Vytvára napätie medzi konkrétnym prostredím odpozorovaným z reality...

Rastislav Trizma

Venuje sa najmä komornému a monumentálnemu sochárstvu v dreve a kove, kresbe, maľbe, šperku.
Jaro Varga

Jaro Varga

1982 Narodil sa v Trebišove, žije v Prahe. Ukončil magisterské a doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, absolvoval

Ján Vasilko

Jeho dokonalé lineárne štruktúry však neostávajú v rovine nudnej exhibície.
HORE