Vladimír Gažovič

1939

Narodil sa v Bratislave, kde aj študoval na VŠVU.

Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a sochárstvu. Jeho tvorba čerpá z umeleckého odkazu symbolizmu, secesie, expresionizmu, surrealizmu i najnovších výtvarných prúdov. Hľadanie a hľadačstvo determinujú výrazové prostriedky autora, neustála túžba kráčať po nevyskúšaných cestách ho doviedla k majstrovstvu, ktoré ocenili najprestížnejšie svetové inštitúcie zamerané na grafiku. V jeho tvorbe dominujú práce s figuratívnym zameraním, cez vzťahy muža a ženy predstavuje dobu, v ktorej žije. Zachytáva grotesknosť ľudskej existencie cez vzrušujúci súboj pohlaví. Roztáča s nami svoj kolotoč života, kde poklesky, hriechy a pády definujú absurditu nášho bytia. Erotický dialóg muža a ženy vnímame ako prirodzené zobrazenie ich nahoty, demaskujúce, provokatívne, plné napätia a zmyselnosti. Jeho výtvarný príbeh má tajuplný nádych, nedokončený alebo nedopovedaný záver.

Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach v Amsterdame, Chicagu, Hamburgu, New York City, Bratislave. Vystavoval v Prahe, Viedni, Chicagu, Istanbule, Budapešti, Bratislave.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com