Charitatívny aukčný salón spája umenie a charitu. Vďaka peknej myšlienke a cielenej pomoci venujú autori výtvarné diela na dobročinný účel.
© 2022 – Asociácia pomoci postihnutým – APPA.

© 2022 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com

HORE