Charitatívny aukčný salón 2011

Dňa 12. októbra 2011 zorganizovala Asociácia pomoci postihnutým 1. ročník Charitatívneho aukčného  salóna. Aukcia sa konala pod záštitou primátora Piešťan Ing. Rema Cicutta a patrónkou projektu sa stala moderátorka Soňa Müllerová. Garantom úspešného priebehu aukcie bola aukčná spoločnosť SOGA a licitovala Nina Gažovičová.

Do dražby sa zapojilo 16 slovenských umelcov, ktorí spolu poskytli 42 diel. Obrazy, grafiky, fotografie, či sochy si mohli záujemcovia pozrieť na predukčnej výstave v dňoch 8. – 11. októbra 2011, vo foyeri piešťanského centra Fontána.

Spolu sa vydražilo 28 diel a výsledná suma priamo počas dražby bola 2.110 Eur. Možnosť kúpy diela pokračovala aj počas rautu, pričom sa podarilo sumu zvýšiť na 2.362 €.  Tieto peniaze boli do posledného centu prerozdelené na liečbu týchto šiestich telesne ťažko postihnutých detí a dospelých: Dominik Rajninec, Alexandra Šúniová, Dávid Trebula, Imrich Marcin, Rastislav a Peter Minarechovci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com