Charitatívny aukčný salón spája umenie a charitu. Vďaka peknej myšlienke a cielenej pomoci venujú autori výtvarné diela na dobročinný účel.
© 2022 – Asociácia pomoci postihnutým – APPA.

charitatívny
aukčný
salón

Investovať do umenia je IN.

Výťažok z podujatia

48.100 €

Investovať do umenia je IN.

Charitatívny aukčný salón

12. ročník

Charitatívny aukčný salón spája umenie a charitu. Vďaka peknej myšlienke a cielenej pomoci venujú autori výtvarné diela na dobročinný účel. Výťažok z dražby je použitý ako finančná pomoc pre ľudí s telesným postihnutím. Projekt realizujeme v spolupráci s Nadáciou TA3 a Aukčnou spoločnosťou SOGA.

24. november 2022 | Aukcia

19:00 | DOT. Contemporary Art Gallery, Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1, Bratislava

Pripravujeme 12. ročník aukcie súčasného umenia. Aukciu pravidelne podporujú poprední slovenskí výtvarníci. Investovanie do výtvarného umenia sa stáva čoraz populárnejším. Priaznivci výtvarného umenia tak môžu získať nielen hodnotné dielo, ale aj pomôcť ľuďom v neľahkej životnej situácii.

Online
aukcia

15. 11. – 22. 11. 2022
Platforma Aukčnej spoločnosti Soga

Záujemcovia môžu dražiť počas celého týždňa. Online aukcia sa začína aj končí o 21.00 hod. Pokračovaním bude živá aukcia v Jurkovičovej Teplárni.

Predaukčná
výstava

18. 11. – 24. 11. 2022

Projekt pozostáva z predaukčnej výstavy diel a charitatívnej aukcie, ktoré sa uskutočnia v galérii DOT. Súčasťou predaukčnej výstavy je komentovaná prehliadka diel, ktorá sa uskutoční 21.11. o 18. hodine. Katalóg s ponukou diel bude k dispozícii začiatkom novembra. Aktuálne informácie zdieľame cez sociálne siete.

Hlavní partneri

HORE