Charitatívny aukčný salón spája umenie a charitu. Vďaka peknej myšlienke a cielenej pomoci venujú autori výtvarné diela na dobročinný účel.
© 2022 – Asociácia pomoci postihnutým – APPA.

Hlavní partneri

Partneri

Tento projekt finančne podporila mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Mediálni partneri

HORE