Michal Czinege

1980

Narodil sa v Bratislave. Je absolventom VŠVU. V súčasnosti žije a tvorí vo Fínsku.

Patrí ku generačnej skupine, ktorá už počas štúdia veľmi intenzívne pracovala na formovaní „obrazu“ slovenskej maľby. Rád manipuluje a rád sa hrá s digitálnymi obrazmi ľudí alebo krajiny, zámerne ich využíva na vyjadrenie niečoho, čo im bolo úplne cudzie. Predobrazom malieb sa stáva predloha, väčšinou fotografický záznam, alebo iný technický obraz prevzatý z novín, časopisov, či filmu. S touto predlohou autor ďalej pracuje, upravuje ju v počítači, prostredníctvom digitálnych programov mení jej ostrosť, farebnosť, veľkosť, ako aj vrstvenie pôvodného záberu. Až po týchto úpravách je predloha pripravená stať sa podkladom pre výslednú akrylovú maľbu. Jeho obrazy preto možno interpretovať aj tak, že figúry ľudí a tvary vecí či prírodných útvarov sa nepokúša použiť na priblíženie svojich spomienok divákovi. Nepatrí medzi umelcov, ktorí vyjadrujú svoje vnútro. Prostredníctvom obrazov len názorne približuje samotný proces spomínania. Výsledkom sú obrazy – spomienky, ktoré nikdy nie sú jednoduchým oživením minulosti v jej pôvodnej plnosti a prítomnosti. Obraz je autonómnym dielom, ale súčasne je i prácou, prostredníctvom ktorej umelec skúma nielen vzťah klasického média maľby a digitálnych technológií, ale aj možnosti samotnej maľby. Počítač autor považuje iba za prostriedok, dobovú pomôcku, ktorá mu zjednodušuje prácu, hoci pripúšťa i zážitok z objavu vecí, ktoré nie sú voľným okom viditeľné.

Jeho práce sa od roku 2003 prezentujú v zahraničí a sú súčasťou viacerých európskych i slovenských umeleckých zbierok.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com