Eva Činčalová

1982

Narodila sa v Považskej Bystrici. Vyštudovala maľbu na VŠVU.

Patrí k výraznej maliarskej generácii, s ktorou je spätý návrat maľby na domácu slovenskú scénu, odohrávajúci sa zhruba pred pätnástimi rokmi. Objavuje sa v „prvej várke“ absolventov Štvrtého Ateliéru Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave – jedného z rozhodujúcich iniciátorov spomínanej maliarskej renesancie a táto skutočnosť v autorkinom umeleckom životopise hrá stále dôležitú rolu. Autorka introspektívne kráča územím maľby a zastaví sa tam, kde cíti, že treba. Už len tým, že prešla k olejovým a naposledy aj akvarelovým farbám „utišuje“ nielen samotné maľovanie, ale prehlbuje citlivosť svojho vnímania a pozorovania. Jej maľby sú akoby záznamom týchto pozorovaní, ktoré ale nezachytávajú len to viditeľné, ale snažia sa dostať aj hlbšie k tomu, čo je pohľadu skryté. A práve hľadanie „skrytého v obrazu“ v tom najpozitívnejšom slova zmysle v nej prebúdza univerzálnu maliarku. Takú, ktorá dokáže modelovať svoju maľbu tak, aby v tom ktorom svojom obraze odhalila nám ostatným to nevidené a prehliadané.

V závere svojho štúdia získala 2. miesto v sledovanej maliarskej súťaži Maľba 2009 Nadácie VÚB. Absolvovala mnoho samostatných aj skupinových výstav doma aj v zahraničí.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com