Adam Šakový

1987

Narodil sa vo Zvolene, študoval na VŠVU Bratislava, študijný program maľba a iné médiá v ateliéri Doc. K. Kosziby, ArtD. Bol viacnásobným finalistom ceny VÚB Maľba roka a finalistom ESSL Art Award (2013).

Tvorba Adama Šakového (1987) patrí k aktuálne sa formujúcej vlne maľby, ktorá znova nastoľuje otázky špecifík maliarskeho média v prienikovej zóne s technickým obrazom. Pohybuje sa v prostredí maľby i fotografie s istotou danou precíznym používaním iluzívnych techník pri ich vzájomnom prelínaní. Jeho maliarska forma preberá fotografické kompozície, princíp hyperrealistickej maľby a historickej štylizácie. V divákovi cielene vyvoláva pochybnosti, či sa pozerá na maľbu fotografie, alebo na fotografiu namaľovaného – prípadne oboje naraz. Významným krokom k súčasnému stavu bolo nahradenie tradičných maliarskych štetcov pištoľou na airbrush, vďaka čomu sa mohol vzdať priameho kontaktu s plátnom a rozohrať tak myšlienku cielenej straty rukopisu autora. Maľby Adama Šakového sa dajú chápať ako seriózna výskumná práca intermediálneho umelca s vášňou pre maliarske série, v ktorých organicky prechádza od intímnych scén k univerzálnejším témam, alebo snaha fotografa o dôslednú analýzu média prostredníctvom iného výtvarného prostriedku. Vývoj autorovej tvorby ostatných rokov vystihuje práca v jasne ohraničených maliarskych sériách (napr. Spasené, 2012, Bez predlohy, 2013, Still Alive, 2015, Edukácie, 2015 – 2017, Can’t See the Forest for the Trees, 2019), ktoré definujú a zároveň popierajú charakteristiku autorského rukopisu.

Významné samostatné výstavy mal v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici (2020), Nitrianskej galérii (2017), vo Východoslovenskej galérii v Košiciach (2016) a v súkromných inštitúciach ako SODA Gallery (2017, 2019) či DOT. Contemporary Art Gallery (2016) v Bratislave. Jeho diela sú v majetku Nitrianskej galérie a v mnohých súkromných zbierkach.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com