Martin Derner

1973

Narodil sa v Košiciach, študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2005 pedagogicky pôsobí ako odborný asistent na Katedre grafiky Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Žije a tvorí v Bratislave.

Okrem voľného umenia sa venuje grafickému dizajnu. Východiskom jeho tvorby je grafika, ktorej tradičný jazyk pretvára či už pomocou počítačových programov, alebo posunom do sochárskych foriem ako reliéf a objekt. Pre jeho diela je charakteristický sústavný dialóg medzi plochou a priestorom, svojský humor, irónia, vytváranie nových, nečakaných a často absurdných obrazov a situácií. Rád si prisvojuje vizualitu minulosti (napr. staré pohľadnice) alebo klasické žánre dejín umenia, ktoré manipuluje, deštruuje a komentuje súčasným výtvarným jazykom. Tieto zásahy vytvára napríklad premaľbou, prekrývaním, frézovaním, rezaním, hĺbením či vyprázdňovaním. „Doterajšia tvorba Martina Dernera vykazuje bohatú, no výrazovo zhutnenú škálu novej vizuálnej reči (jazyka), ktorá sa drží svojho grafického základu, ale polemizuje s ním v intenciách nových, hybridných druhov, žánrov a disciplín umenia, ako aj kategórií estetična, vrátane estetiky myslenia. Svoj tvorivý program odvíja autor cestou analytického (sčasti aj retrospektívneho) a polemického skúmania hraníc média od kresby, cez hutné čierno-biele znakové grafiky, rozvinuté vo viacerých stratégiách postupu budovania vizuálneho jazyka do škály priestorových presahov, až po objekty. Rovnako myšlienková a ideová báza jeho tvorby vykazuje viacvrstvovosť, ambivalentnú a pluralitnú ideovosť, ktorá je pregnantným výrazom svojej neukotvenej doby.“ Omar Mirza

Samostatne vystavoval na Slovensku, v Nemecku a Portugalsku.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com