Martin Augustín

1968

Narodil sa v Bratislave. V roku 1995 absolvoval Vysokú školu umělecko-průmyslovú v Prahe. Ešte v priebehu vysokoškolského štúdia absolvoval stáž na Vysokej škole tvarovania vo švajčiarskom Luzerne.

Venuje sa maľbe, grafike, kresbe a knižnej ilustrácii. Jeho diela sú detailne majstrovsky vypracované a prepracované. Vzdialene korešpondujú s ozvenami francúzskej secesie, sú plné tajomna, záhadnosti, či vzdialeného šepotu. Postavy jeho obrazov akoby vychádzali spoza opony, vanie z nich nielen pokoj, ale aj isté napätie. Jeho „nezaradenosť” o to viac podčiarkuje originalitu jeho výtvarného rukopisu, majstrovské ovládanie najmä ceruzky a silný sklon dať obrazom istý dominujúci tón nostalgie a romantizmu, ale aj nehy a citlivosti. Maľuje a kreslí na japonský drsný papier, využíva jeho „drapľavosť” či nerovný povrch a vytvára akýsi statický svet na rozhraní fantázie a skutočnosti. Do povedomia verejnosti sa zapísal aj spoluprácou so slovenským básnikom a textárom Kamilom Peterajom.

V roku 1995 získal svoje prvé veľké medzinárodné uznanie – špeciálnu cenu na Bienále ilustrácií v Teheráne za ilustrácie ku knihe Pavla Šruta Mačací kráľ. Jeho diela sa nachádzajú v majetku galerijných inštitúcií, ale aj v súkromných zbierkach doma i v zahraničí.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com