Jarmila Sabová Džuppová

1984

Narodila sa v Michalovciach. Študovala na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby.

Každé jej dielo vzniká ako reakcia na prežité a je vizualizovanou inak neprenosnou ľudskou skúsenosťou, obrazom autentického a konkrétneho zakúšania sveta a seba v ňom, reflexiou vlastnej, subjektívnej, intímnej skúsenosti so životom. Jej introspektívnosť a subjektivita vo vzťahu k zažitému, teda reflexia skutočnosti nie ako je „zvonku“, ale ako sa prežíva a štrukturuje v jej vnútri a potom výtvarne reflektuje, pritom vôbec nie je prekážkou neskoršej recepcie diela príjemcom. Naopak, práve vďaka tomu na nás jej obrazy pôsobia akosi dôverne a dokážu rozochvievať tie oblasti nášho (pod/ne)vedomia. Pôsobia surreálne, nedržia ich pravidlá perspektívy, no pritom ponúkajú celkom presné obrazy skutočnosti zbavené ilúzií. Zbavené ilúzií, ale nie fantázie. Sú každému rovnako vlastné a rezonujú v nich, aj keď v každom z nás inak, niektoré spoločné, nesmierne dôležité ľudské stavy a pocity: strádanie, dúfanie, snenie, ustrnutie, povznesenie, napätie, uvoľnenie, melanchólia, nádej.

V roku 2009 bola finalistkou Ceny Oskára Čepana, a v roku 2010 získala druhé miesto v súťaži Maľba roka – Ceny nadácie VÚB (SK). V roku 2014 bola uvedená ako jedna z umelcov v knihe “Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku”. V roku 2018 získala v prestížnej výtvarnej súťaži Maľba – Cena Nadácie VÚB, 3.miesto s dielom “Kolotoč zarastený medzi orechom a čerešňou”. Vystavovala v Bratislave, v Michalovciach, v Rimavskej Sobote, v Nitre.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com