Kristína Mésároš

Kristína Mésároš

1981

Narodila sa v Šali, žije a pracuje v obci Scharndorf v Rakúsku. Vyštudovala grafiku v ateliéri Vojtěcha Kolenčíka na Bratislavskej VŠVU.

Patrí k výraznému prúdu súčasných mladých maliarov, ktorých tvorba sa rozvíja silným nezávislým autentickým výrazom. Ako vyučená grafička si cestu k maľbe nachádzala sama. Jej inšpiráciou sú exotické miesta ďalekých krajín, historické fotografie, alebo fotografie zachytávajúce banality bežného života. Obrazy Kristíny Mésároš sú introvertnou výpoveďou, prostriedkom pre prerozprávanie prežitého a osobným denníkom. Prostredníctvom banálnych predmetov a zvierat vytvára vlastný znakový systém, odkrýva ním bohatý vnútorný svet a odhaľuje osobné príbehy, v ktorých sa nájde nejeden pozorovateľ. Wall (múr skúseností, ktorý si každý z nás musí preliezť), mozaika, stan, domček, kanoe… motívy všedných objektov, ktoré sa v jej tvorbe neustále opakujú alebo sa k nim v rôznych obmenách prinavracia. Sú nositeľmi imanentných významov, ktoré slúžia ako záchytné body, zvečnenie momentu, zachytenie okamihu. Neuchopiteľnosť času, veličina, ktorá je v dielach autorky veľkou premennou. Predstavuje pre ňu paradox – jedinú nestálu vec čo stále existuje a stáva sa pre ňu vlastným metafyzickým skúmaním (biely pelikán – krehkosť života, v ktorom je všetko na tenkom ľade). Pre autorku slúžia tieto malé deje v popredí, ako istá forma stabilizovania myšlienok, spôsob zvečnenia vlastných spomienok (mozaika – fragment domu, okolo ktorého autorka často chodievala) a aj náročných etáp v živote (biely pelikán, nevinná ženskosť, ktorá sa cíti byť zviazaná). Pre diváka sú tieto symboly čitateľné len intuitívne a podnecujú k vnútornej imaginácii. Obrazy svojim tlmeným pozadím, akvarelovou technikou a hlbokým tušom, pútajú pozornosť bytostnej nostalgickej podstaty každého z nás.

Vystavovala na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku a Maďarsku.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com