Andrej Dúbravský

1987

Narodil sa v Nových Zámkoch. Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení.

Je jedným z komerčne najúspešnejších autorov svojej generácie u nás. Aktívne začal pôsobiť na slovenskej i medzinárodnej umeleckej scéne už počas vysokoškolských štúdií. Jeho tvorba plná sexuality istým spôsobom rozvírila vody súčasnej mladej slovenskej maľby. Zaoberá sa témami, ktoré sú mu drahé a veľmi aktuálne, ako sú klimatické zmeny, intenzívne poľnohospodárstvo, globálny priemysel, politika. Jeho obrazy, zdanlivo hravé a formálne konvenčné, skúmajú oveľa temnejšie témy vrátane medzigeneračných vzťahov, prvkov podriadenosti, spoluviny, porna, i chúlostivé, ako je homosexualita a sebauspokojovanie.

Jeho diela sú prezentované na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v Európe, v Spojených štátoch amerických a nachádzajú sa aj v zbierke SNG. Vystavoval na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, v USA, v Taliansku.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com