Marek Ormandík

1968

Narodil sa v Bratislave a vyrastal v Kremnici. Navštevoval Strednú umelecko-priemyselnú školu v Bratislave. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Stal sa výrazným predstaviteľom novej expresívnej maľby, ktorá rozvíja figuratívne motívy. So zreteľne rozpoznateľným a osobitým rukopisom vychádza v mnohých dielach z kultúrne a hodnotovo podstatných biblických a mytologických tém. Jeho účasť na týchto témach a aktuálny čas prežívania sa zásadne projektujú do ich uchopenia a často vedú k hyperbolizujúcemu či ironizujúcemu vyjadreniu. Jeho poňatie figurálnej maľby takmer od počiatku smeruje k výpovedi, ktorá sa svojim vyjadrením viac ako na hmatateľnú či hmotnú fyzickú podstatu bytostí sústreďuje na tú neviditeľnú, duchovnú, čo zrejme vyplýva aj z neľahkých existenciálnych situácií, v ktorých sa jeho postavy ocitajú. Tváre postáv a ich charaktery odrážajú emocionálne a psychologicky zmenené stavy a nálady; okamihy úzkosti, emočnej bolesti, existenciálneho utrpenia, ale aj uvedomenie si ich trápenia v očistci. Ich telá sú často ohnuté v anatomicky nemožných pózach, akoby nemali kostru alebo svaly, čo zvýrazňuje drámu a expresivitu scény. Veľmi expresívne a odvážne nastoľuje aj otázky smrti, trestu, nenávisti a ľudskej zvrátenosti. Nelichotí, nezakrýva, skôr odkrýva temné zákutia našej duše, aby upozornil a vyprovokoval naše svedomie, v zámerne odhalenej a priznanej nahote postáv ešte silnejšie zapôsobil na naše vnemy.

Autor realizoval viacero samostatných výstav na Slovensku, v Čechách, Rusku, Slovinsku, Chorvátsku, Maďarsku, Francúzsku, Taliansku, Nórsku, Nemecku, Rakúsku…

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com