Ján Vasilko

1979

Narodil sa v Humennom. Študoval na KVU a I Košice, VŠVU Bratislava, AVU Praha.

Vyznávač boja proti logike sveta. Túto pozíciu dôsledne potvrdzuje ortodoxným programom, ktorý ešte v čase štúdií naoko prísne ukotvil v plošnej geometrickej abstrakcii. Jeho dokonalé lineárne štruktúry však neostávajú v rovine nudnej exhibície. „Práca v sériách je pre mňa charakteristická. Vždy si zvolím nejakú dôležitú tému, ktorú si predtým vyberám dosť starostlivo a dlhší čas o nej premýšľam a získavam o nej dostupné informácie. Tie potom dopĺňam o vlastné postrehy a úvahy. Niekedy séria trvá kratšie, ale častejšie sa daným problémom zaoberám aj rok či viac. Počas tohto obdobia vytváram a objavujem situácie, ktoré ma posúvajú ďalej. Séria je pre mňa komplexnou analýzou aj meditáciou. Keď chce človek prísť na nejaké veci, musí danej téme poskytnúť dostatok času.“ Koncentrovaný maliarsky jazyk a vlastné formátovanie obrazovej plochy je založené na geometrickom štylizovaní s kombinatorikou starých architektúr a nových projektov, s množstvom poletujúcich industriálnych prvkov, súčiastok a vymyslených dielcov, či vytváraní abstraktných kompozícií hustých dynamických línií a lomených siločiar. V jeho akrylových plátnach prevláda mechanický balet objektov a foriem na hranici figurálnosti a geometrickej abstrakcie. “Ja takmer nepoužívam ľudskú figúru. Nejako sa mi nehodí do mojich obrazov. Dokonale sa mi však hodia všetky možné druhy strojov. Mal som však aj obdobie, keď som maľoval trochu expresívne a na začiatku vysokej školy sme museli kresliť a maľovať aj realisticky.”

Vystavoval na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku, v Nemecku, v Poľsku, v Maďarsku, v Taliansku.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com