Rudolf Sikora

1946

Narodil sa v Žiline. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od začiatku 70. rokov 20. storočia patrí k najvýznamnejším postavám slovenského výtvarného umenia.

Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, fotografii, akčnému umeniu, tvorbe objektov a inštaláciám. Počas normalizácie bol aktívny na neoficiálnej – alternatívnej umeleckej scéne. Vyšiel zo svojskej syntézy „novej citlivosti“ a konceptuálneho myslenia, ktoré v zrelom diele obohatil aj o postmoderné podnety. Svojou tvorbou už 50 rokov rieši klimatické zmeny na zemi. Výskum a práca v rôznych technikách a materiáloch je pre neho ale vždy cestou hľadania výtvarného prostriedku pre vyjadrenie myšlienok. Maliar sa nestal fotografom, ale výtvarník sa stal predovšetkým hľadačom v možnostiach vizuálnych médií. Koncom 70. rokov buduje Rudolf Sikora „svoj“ vesmír znamienok; fotoreprodukčnými metódami vytvára magické sústavy reálnych a fiktívnych svetov, vlastné kozmológie v cykloch Čierna diera, Biela diera, Sústredenie a rozpad energií, Nie! Nie! Áno? a rozvíja ich nielen vo fotografii, ale aj v grafických listoch, kolážach, spravidla s apelatívnym textom. Neskôr sa znaky a formy recyklujú, reinterpretujú a objavujú v celkom v nových súvislostiach.

Od roku 1970 pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. Zastúpenie v zbierkach: Art Institute of Chicago, Chicago. National Gallery of Art, Washighton DC. Parlament des Landes. Photosammlung Museum Ludwig, Köln. Szépművészeti Múzeum, Budapest. Museum Bochum, Bochum.Museum of Fine Arts, Houston.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com