Peter Cvik

1985

Narodil sa v Bratislave. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. Žije v Bratislave.

Vvenuje sa maľbe. “V prácach sa sústreďuje na krajinomaľbu, konkrétne na spracovávanie vizuálnych dojmov zo svojich ciest v procese rozpamätávania sa. Aj v najnovších dielach stále pretrváva analytický prístup k obrazu, autor sa však už zámerne vyhýba digitálnemu softvéru i fotografii, ktoré pôvodne pri konštrukcii obrazu krajiny používal ako pomôcky. Vypúšťa aj materiálové intervencie do plochy sieťkami a užíva si čisto maliarske postupy, oddávajúc sa iba farbe. Krajina videná a vnímaná často za jazdy z okna auta, reziduje v autorovej pamäti vo svojich podstatných črtách a náladách. Z tohto pohľadu ani názov nie je náhodný, lebo jednotlivé obrazy majú v zásade časopriestorový zberný charakter. Programovo sa usiluje o vytváranie nových „syntetizovaných“ realít, ktoré v určitých hodnotách evokujú videné (svetlo, tieň, priestorová hĺbka), na druhej strane tento prístup narúša energiu nabitými maliarskymi intervenciami a gestami. Zjednocujúcou črtou obrazov je vizuálne napätie generujúce sa v konštruktívne, ale hravo budovanej kompozícii, ktorej racionálnu osnovu síce niekde v pozadí vytušíme, ale naše oko najprv narazí na povrchovú hru tvarov, línií a škvŕn levitujúcich v zdanlivej priestorovej anarchii. Akoby išlo o prienik viacerých ohnísk a kulminačných bodov pohľadu, kde sa farba správa ako samostatná neskrotná energia. Napriek tomu krajinné scenérie s rezonanciami architektúr priestorovo „vyhmataných“ strohými líniami pôsobia kompaktne a premyslene. Hoci ide zdanlivo len o maliarstvo formálnych variantov a „nič viac“, autor rozmýšľa skôr ako vynálezca než ako rutinér. Keďže ho väčšmi než dopovedanie obrazu zaujíma spochybnenie a z neho vyvstávajúce otázky, ráta s aktívnou účasťou diváka. Nekomunikuje nič konkrétne, ale navodzuje atmosféru a otvára slobodnú interpretačnú rovinu čítania obrazu” (Zora Rusinová).

Jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku, v Grécku, v Švajčiarsku, v Taliansku, v Rusku, v Nemecku, v Austrálii a v Slovenskej Národnej Galérii.

 

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com