Rastislav Trizma

Rastislav Trizma

1959

Narodil sa v Bratislave. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Ateliér monumentálneho sochárstva.

Venuje sa najmä komornému a monumentálnemu sochárstvu v dreve i kove, kresbe, maľbe, šperku i atypickému mobiliáru. Spracováva osobné i univerzálne človečenské témy v emocionálnej, vzťahovej a existenciálnej rovine. Má ich odpozorované, premyslené a očividne prežité. Zameriava sa na ich podstatu, základný rys či charakteristiku. Postupuje od globálneho pohľadu na súčasný stav civilizácie, cez vzájomné vzťahy až k situáciám, v ktorých sa ocitá jedinec. Všíma si ako prostredie ľudí paušalizuje, vytráca sa individualita, vládne ľahostajnosť k významu a hodnote človeka, ktorý sa dostáva na úroveň anonymného elementu a pracovnej sily. Nikoho nezaujíma kvalita a forma života, ani otázka ako a kam ďalej. Paralelne sa prehlbuje nielen kríza medziľudských vzťahov, ale aj vzťahov dvojice. Zákruty ľudskej mysle a formy myslenia skúma sondami do vnútra jednotlivca, s cieľom dopracovať sa k jadru či duši.

Vystavoval na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, Poľsku, Anglicku, Francúzsku a vo Švajčiarsku.

Ďalší umelci

#charitativnyaukcnysalon #chasappa #investovatdoumeniajein #žijempreumenie #idemzgalerie
© 2023 | Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Všetky práva vyhradené. Developed by eduardjanosik.com