Charitatívny aukčný salón spája umenie a charitu. Vďaka peknej myšlienke a cielenej pomoci venujú autori výtvarné diela na dobročinný účel.
© 2022 – Asociácia pomoci postihnutým – APPA.

Charitatívnu aukciu podporujú

Lucia Tallová

Vytvára napätie medzi konkrétnym prostredím odpozorovaným z reality...

Rastislav Trizma

Venuje sa najmä komornému a monumentálnemu sochárstvu v dreve a kove, kresbe, maľbe, šperku.
Jaro Varga

Jaro Varga

1982 Narodil sa v Trebišove, žije v Prahe. Ukončil magisterské a doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, absolvoval

Ján Vasilko

Jeho dokonalé lineárne štruktúry však neostávajú v rovine nudnej exhibície.
HORE